KyberKeskus on moderni it-alan työpaikka

KyberKeskus on työpaikka, jossa käytetään ja tutkitaan viimeisintä teknologiaa

 

KyberKeskukseen on pyritty luomaan ympäristö ja olosuhteet, jotka vastaavat hyvin monipuolista IT-alan työpaikkaa.
Siellä toimitaan lähes samoin periaattein kuin missä tahansa työpaikassa.

Työntekijöiden rekrytointi tapahtuu siten, että sinne valitaan sopivimmat, osaavat ja hyvät työntekijät. Se ei ole siis suojatyöpaikka.
Se on kylläkin TOP-jaksolle työpaikkaa hakeville opiskelijoille suosittu hakukohde. Sinne hakeville opiskelijoille tai tutkinnon suorittajille pidetään työhaastattelu, jolla pyritään varmistamaan oikean henkilön rekrytointi. Joskus toimitaan "headhunter" -periaatteella eli tiedetään jotain tulevasta toimeksiannosta, joka tulisi tehdä seuraavan 8 viikon aikana. Tällöin etsitään juuri tuohon työhön sopivaa henkilöä. Tällainen usein löytyykin.


Toiminnan jatkuvuutta pyritään lisäämään siten, että KyberKeskuksessa voi olla päteviä työntekijöitä myös pidempiä jaksoja töissä esimerkiksi siten, että heillä on yksilöllinen opinpolku. He käyvät aina välillä oppitunneilla, mutta valtaosan ajasta he ovat oppimassa työpaikalla (learn by doing -menetelmällä).


Kun perusjärjestelmät on saatu rakennettua, niin ulkopuolisten toimeksiantojen määrän osuus on kasvanut siten, että se muodostaa valtaosan KyberKeskuksessa tehdystä työstä tällä hetkellä. Asiakkaat ovat siis organisaation ulkopuolisia.


Valtaosa ulkopuolisille tehdystä työstä tehdään kuitenkin KyberKeskuksessa, koska siellä on hyvä ja turvallinen ympäristö kehittää tai rakentaa toimeksiantajalle järjestelmää tai järjestelmän osaa ilman, että toimeksiantajan tuotantojärjestelmän toiminta vaarantuisi.


KyberKeskus ammattiosaamisen näyttötutkintojen ympäristönä


KyberKeskuksessa tehtävä työ on niin monipuolista, että ainakin Kemi-Tornion talousalueelta ei helpolla löydy vastaavaa työpaikkaa, jossa näyttötutkinto pystyttäisiin kokonaisuudessaan suorittamaan.


KyberKeskuksen palvelin-, verkko- ja työasemaympäristö on todella monipuolinen ja joustava näyttötutkintojen suorittamista varten. IT-alan yrityksen ei ole useinkaan järkevää hajoittaa toimintaansa. Siellä usein keskitytään liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti johonkin kapeampaan osa-alueeseen. Tällöin hankaluutena on todentaa kaikkia tutkinnon perusteissa lueteltuja ammattitaitovaatimuksia. Näiden tutkinnon perusteissa lueteltuja ammattitaitovaatimuksien todentaminen KyberKeskuksessa on helppoa ympäristön monipuolisuuden takia.

KyberKeskus

Asiakkaat | Toiminta

< Edellinen   Seuraava >