KyberKeskuksen tilat

KyberKeskuksen toimitila ja laboratorio

 

KyberKeskuksen tutkimus- ja laboratoriotilassa työskentelee työviihtyvyyden takaamiseksi tyypillisesti enintään  seitsemän työntekijää. Tilassa otetaan vastaan ja luovutetaan asiakastöitä sekä tutkitaan mielenkiintoisia it-alan teknologioita. KyberKeskuksen laboratoriotilojen yhteyteen on sijoitettu myös pieni palvelinhuone, jonne on sijoitettu neljä fyysistä palvelinkonetta. KyberKeskus on varustettu tietokoneiden huoltoon soveltuvilla työkaluilla, suurennuslasilampulla, sekä nopealla (1Gb) tietoliikenneyhteydellä. KyberKeskuksessa on myös pieni työntekijöiden kahvittelunurkka, jota voidaan käyttää myös pienten palaverien pitämiseen.

Omat palvelimet, oma oppilaitoksen tuotantoverkosta erillinen verkko ja monipuoliset tilat tekevät mahdolliseksi organisaation tuotantoympäristön mallintamisen, verkon konfiguroinnin halutunlaiseksi ja organisaation tietoturvan testaamisen turvallisesti. Käytössä on virtuaalipalvelimet, jonne voidaan rakentaa tuotantoympäristön testausympäristö. Tämän lisäksi ohjelmoitavien palomuurien ja reitittimien avulla voidaan luoda verkkoympäristöjä. Ympäristöä voidaan käyttää Linux/Unix ja Windows -verkkojen ja työasemakonfiguraation testaamiseen.

KyberKeskukseen kerätty tietopankki sekä tiimiperiaatetta hyödyntävä työskentelytapa auttaa erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

    KyberKeskuksen tutkimus- ja laboratoriotila on työpaikka, jossa työskentelee itseohjautuvaan työskentelytapaan tottuneita      pidemmälle edenneitä opiskelijoita. Heillä ei ole jatkuvaa ohjausta, vaan heidän apunaan on KyberKeskukseen kerätty      tietopankki sekä tiimiperiaatetta hyödyntävä työskentelytapa ongelmanratkaisussa. Tilassa ei anneta varsinaista     opetusta ollenkaan, vaan se on IT-alan monipuolinen työpaikka, joka tarjoaa erinomaiset puitteet esimerkiksi     näyttötutkintojen järjestämiseen aidossa työympäristössä aidoille maksaville asiakkaille.

    KyberKeskuksen asiakkaat ovat pääasiassa olleet yksityisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat tietotekniikan palveluja. Meillä on     ollut mahdollisuus tarjota myös julkishallinnolle ja elinkeinoelämälle asiantuntija- ja konsultointipalveluja. Oppilaitoksen     tuotantoympäristössä eristetyssä omassa verkkoympäristössämme voimme tarjota myös monipuolisia testaus- ja     asennuspalveluja. Erityisosaamista löytyy niin palvelinympäristöjen suhteen kuin työasemaosaamisessakin.


IT-laitelaboratorio

 

IT-laitelaboratorio on laboratorio, jossa voidaan tehdä tietokonelaitteistojen kokoamista, korjaamista ja huoltamista sekä tutkia käyttöjärjestelmien ominaisuuksia. Tilassa on mahdollista harjoitella työasemakäyttöön tulevien tietokoneiden lisäksi myös palvelinohjelmistojen asentamista ja konfigurointia. Tilaan voidaan asentaa palvelimia, joiden tietoturvaa testataan. Oppilaitoksen tuotantoympäristöstä eristetty oma verkko tekee mahdolliseksi turvallisen ympäristön tietoturvaan liittyvissä työtehtävissä ja testaamista varten. Tila on ollut pääasiassa KyberKeskuksen käytössä silloin kun tarvitaan enemmän tilaa esimerkiksi tietokoneiden tai pelikonsoleiden kokoonpanolinjan perustamista varten. Tilaa myös vuokrataan elinkeinoelämän   käyttöön KyberKeskuksen asiantuntijoidemme kera. 

 

Verkkolabra

Verkkolaboratoriossa voidaan tehdä esimerkiksi verkkojen tietoliikenteen ohjelmallista analysointia. Verkon sekä siihen kytkettyjen palvelinten tietoturvaa voidaan testata turvallisesti, koska laboratoriossa on oppilaitoksen tuotantoympäristöstä eristetty oma verkko, joka voidaan konfiguroida halutunlaiseksi. Käytössä on virtuaalipalvelimet, jonne voidaan rakentaa tuotantoympäristön testausympäristö. Tämän lisäksi ohjelmoitavien palomuurien ja reitittimien avulla voidaan luoda verkkoympäristöjä. Ympäristöä voidaan käyttää paitsi Linux/Unix ja Windows -verkkojen ja työasemakonfiguraation toteuttamisen harjoitteluun niin myös koko organisaation tuotantoympäristön mallintamiseen ja tietoturvan testaamiseen


Verkkolabraan voidaan koota helposti testattava ympäristö

KyberKeskus

Palvelimet | Ohjelmisto

< Edellinen  Seuraava >