KyberKeskuksen tilat, ohjelmistot ja laitteet

Servers of KyberKeskus

Odoo • A picture with a caption
 

   Keskuspalvelimelle on asennettu virtuaalitekniikkaa hyödyntäen useita opetuksen käyttämiä tai KyberKeskuksen toiminnassaan tarvitsemia       palvelimia.

Palvelinhuoneeseen on asennettu mm. KyberKeskuksen ja Ilovakka-verkkokaupan toiminnanohjausjärjestelmä, toimeksiantojen, sekä helpdesk- ja ylläpitotöiden hallinnassa käytettävät ns. Ticket -järjestelmät ja projektinhallintajärjestelmät. Palvelimelle on asennettu myös toiminnassa tarvittavia ryhmätyöskentelyvälineitä, joille voidaan helpolla tavalla antaa myös organisaation ulkopuoliselle asiakkaalle pääsy.KyberKeskuksessa on seitsemän fyysistä palvelinta, joihin on asennettu virtuaalisia palvelimia. Fyysisiin palvelimiin voidaan asentaa haluttuja virtuaalipalvelimia ja muodostaa oma testiverkko vaikkapa ulkopuolista toimeksiantajaa varten. Testiverkkoa käytetään yleensä sisäverkossa, mutta se voidaan haluttaessa aukaista myös ulkoverkkoon.

Tyypillisiä palveluita, joita Kyberkeskuksen virtuaalipalvelimissa testataan tai ylläpidetään tällä hetkellä ovat:

 • verkkojen dhcp-palvelut,

 • palomuurit,

 • reverse proxy,

 • erilaisia pilvipalveluja (ryhmätyöskentely, tiedostojen jakaminen, virtuaaliluokka, videoneuvottelu, jaetut kalenterit, jne.),

 • toiminnanohjausjärjestelmä

  • yrityksen taloushallinnon järjestelmät,

  • markkinoinnin ja myynnin järjestelmät,

  • henkilöstöhallinnon järjestelmät,

  • valmistuksen- ja kokoonpanonjärjestelmät,

  • varastonhallinnan järjestelmät,

  • e-kaupan järjestelmät, jne. ,

 • tikettijärjestelmä,

 • NAS,

 • toimialue- ja todentamispalvelut (AD, Samba, Ldap),

 • pelipalvelimet (CounterStrike, MineCraft, jne.

KyberKeskus

Toiminta | Tilat      

< Edellinen   Seuraava >